dijous, 23 de febrer de 2012

BOE Pacte solució extrajudicial conflictes laborals CEOE-UGT-CEPYME-CCOO

Comparativa R.D.llei 3/2012 Reforma Laboral i anteriors

Octaveta conseqüències reforma laboral

Correccions BOE reforma laboral 2012

#atuTMBetretallen Diari Informatiu vaga TMB a Barcelona

Guia antirepressiva. Drets i llibertats per la lluita social i sindical

dissabte, 18 de febrer de 2012

BOE de la Reforma laboral 2012 imposada per decret del PP, versió en català

Revista Catalunya - Papers nº136. Febrer 2012

Informe CGT II acord de Negociació col.lectiva CEOE-CEPYME-UGT-CCOO 2012, base de la reforma laboral

Dona i mercat laboral. eix violeta

Anàlisi Reforma Laboral de Coord. CGT Informàtica: cap a l´esclavisme

dissabte, 11 de febrer de 2012

El PP imposa per Reial Decret i repressió policial la seva reforma laboral Comunicat Secretariat Permanent Comitè Confederal CGT


El BOE d’avui 11 febrer 2012 publica el Reial Decret Llei sobre mesures urgents per a la Reforma Laboral. Ahir ho aprovava el consell de ministres del Partit Popular i la CGT juntament amb altres organitzacions sindicals i socials convocava, a diverses ciutats, concentracions populars contra aquesta reforma laboral.
La CGT condemna l’actuació policial, actuació que expressa l’actitud que aquest govern planteja davant dels que seguirem ocupant el carrer: decrets contra la classe treballadora i repressió contra la població que exercita el seu dret a la manifestació. En aquest sentit, CGT condemna la intervenció de la policia i exigeix ​​la llibertat immediata sense càrrecs per als nou detinguts a la manifestació de Madrid.
La CGT denuncia l’actitud dels responsables polítics que manen a la policia i exigeix ​​l’alliberament immediat sense càrrecs de les nou persones detingudes arbitràriament per policies "indocumentats" i servils als interessos dels polítics.
Aquesta reforma laboral planteja a les clares la lluita de classes que el capital estan exercint contra la classe treballadora i la població. La reforma laboral ha ignorat fins a última hora a tota la població, amb un envanit i vergonyant ministre explicant a Europa l’agressivitat de la reforma, que significa la reafirmació de velles reformes i introdueix nous atacs per fer-nos pagar el seu malbaratament, la seva avarícia, la seva riquesa, la seva capitalisme, les seves crisis.
Aquesta Reforma Laboral tracta, entre altres aspectes, els següents:
* Llibertat absoluta per acomiadar a l’objectivar per llei l’acomiadament procedent i eliminar l’autorització administrativa en els acomiadaments col·lectius (ERO).
* Rebaixa substancial de la indemnització per acomiadament, generalitzant la de 20 dies, amb un màxim de 12 mensualitats i deixar l’acomiadament improcedent de 33 dies amb un màxim de 24 mensualitats com a norma general per a tots els contractes a partir del 12 de febrer, i com a residu els 45 dies fins a aquesta data de febrer.
* Acomiadament absolutament gratuït per a les empreses de menys de treballadors/es, ja que els permet contractes amb un període de prova d’un any i de ser acomiadats durant el període de prova, la indemnització és 0.
* Eliminació de la força normativa del Conveni Col·lectiu per dues vies, una, permetent que l’empresari es despengi de l’aplicació de les condicions salarials i de les condicions de treball: jornada, sistemes de retribució, sistemes de torns, mobilitat funcional i geogràfica i, l’altra, acabant amb la ultraactivitat dels convenis fixant un temps màxim de 24 mesos. Es tendeix a la negociació individual i el conveni d’empresa.
* Instauració dels contractes precaris com la norma de contractació (contractes molt barats que el treballador, si vol, complementa amb les seves prestacions d’atur) i, alhora, contractació incentivada i subvencionada, per l’empresari .
* Eliminació de la força de les i els treballadors en deixar sense contingut efectiu el dret fonamental dels sindicats a la defensa dels drets col·lectius, atorgant a l’empresari tota la capacitat de decisió a l’hora de complir o no les condicions col·lectives pactades en els convenis.
* Facilitació de l’acomiadament per absentisme incloent les baixes per malaltia.
* Modificació del contracte a temps parcial per compatibilitzar-lo amb les hores extraordinàries, el que sens dubte afavorirà el frau en la contractació i la consegüent reducció de cotitzacions a la Seguretat Social.
* Reducció de les i els empleats públics igualant les seves condicions a les de l’empresa privada i permetent que les persones que cobren la desocupació desenvolupin treballs dels serveis públics.
Per a CGT, aquesta Reforma Laboral culmina EL ROBATORI I LA ESPOLIACIÓ dels drets laborals i col·lectius que encara constituïen el cos bàsic del sistema de relacions laborals al nostre país. S’ha buidat de contingut democràtic el sistema de relacions laborals i es "legalitza" l’única llibertat existent en la realitat laboral i social: la llibertat del capital (empresariat) per disposar unilateralment de qualsevol contracte (treballador/a) tant a l’entrada del mercat de treball, durant la permanència i en la sortida. S’elimina per "llei" el dret (els drets) del treball, en ser aquest tractat com una mera mercaderia, tractant al treballador/a com un cost variable: treballar en qualsevol condició i reduint dràsticament el preu d’aquests contractes.
Per a la CGT, aquesta reforma només té una lectura sindical i social: CAL DEROGAR-LA i el camí per a això és LA LLUITA COL·LECTIVA, laboral i social i l’ocupació de la CARRER amb milers, milers i milers de persones.
Amunt els que lluiten!
Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT
11 febrer 2012
 

Una nova reforma laboral extremadament agressiva i regressiva, amb l’abaratiment de l’acomiadament com a element central Com venim repetint quotidianament, l’únic camí per aturar-la passa per una mobilització generalitzada i contundent


La Reforma laboral aprovada pel govern del PP abarateix i facilita de nou els acomiadaments:
El Govern facilita l’acomiadament amb només 20 dies d’indemnització.
Les empreses que demostrin tres trimestres de pèrdues o disminució d’ingressos o vendes podran acomiadar als seus treballadors.
La nova reforma laboral permetrà no aplicar en temps de crisi el conveni pactat.
Els convenis d’empresa tindran prioritat sobre els d’àmbit superior.
Es crea un nou contracte indefinit per a pymes.
Les ETT actuaran com agències de col·locació, faran la competència a l’INEM i al SOC .
La nova reforma en trets generals
El Govern anunciava públicament aquest divendres 10 de febrer el contingut d’una reforma laboral que, com a element destacat, rebaixa de forma generalitzada el cost de l’acomiadament per a les empreses. És la vuitena reforma laboral des de l’aprovació de l’Estatut dels Treballadors l’any 1980 i es tracta d’una reforma laboral molt agressiva i, sobretot, regressiva, un atac en tota regla als drets dels treballadors i treballadores, amb l’agreujant a més, de que, tot i que la justifiquen com a eina per a crear ocupació, servirà per a seguir-ne destruint.
Es tracta d’una reforma laboral feta a mesura de banquers, multinacionals i grans empresaris, els mateixos que han provocat l’actual crisi i tenen el cinisme de dir-nos que abaratint i facilitant l’acomiadament es crea ocupació, serà més aviat que es crea més precarietat, inseguretat laboral i un futur de semiesclavatge per als mes joves.
Entre els canvis que estableix la nova normativa, que entra en vigor aquest 11 de febrer després de la seva publicació en el BOE, ja que s’ha aprovat per decret llei (Reial decret-llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral), es generalitza el contracte amb indemnització per acomiadament de 33 dies i un màxim de 24 mensualitats, així com es flexibilitzen les causes perquè els empresaris puguin acollir-se a la via de l’acomiadament procedent, que es limita a 20 dies per any treballat.
Pel costat de la contractació, engega un nou contracte indefinit per a les pymes que combina el cobrament de l’atur amb el d’un salari i reinstaura la prohibició que va suspendre l’anterior govern de concatenar contractes temporals més enllà dels 24 mesos. El descens en el cost d’acomiadament afectarà també als contractes ordinaris, els de 45 dies.
Sense sortir del costat de les empreses també es facilita que es puguin acollir a la modalitat d’acomiadament procedent. Per a això, hauran de tenir "pèrdues actuals o previstes" o una "disminució de vendes durant tres trimestres consecutius". Aquesta via és la que compta amb una indemnització per acomiadament més barata de 20 dies per any treballat i un màxim d’un any de salari, i és la qual s’empra habitualment ara en els Expedients de Regulació d’Ocupació.
Amb la intenció, diuen, de reduir l’atur juvenil, que sofreix una taxa d’atur del 48%, l’Executiu ha creat un nou contracte indefinit per a emprenedors. En ell, s’estableix una rebaixa en els costos laborals de 3.000 euros per a les pymes amb menys de 50 treballadors al contractar al primer empleat menor de 30 anys que estigui en atur. Aquest treballador seguirà cobrant el 25% de l’atur al que tenia dret mentre, l’empleador, podrà deixar de pagar el 50% del que li corresponia de la prestació a la qual tenia dret l’empleat durant un màxim d’un any, encara que aquest període coincideix amb el temps de prova que preveu el nou contracte.
Al costat d’aquest contracte, el Govern modifica les bonificacions i s’estableix una ajuda de 4.000 euros per a qui donin treball als anomenats desocupats de llarga durada. En formació, l’edat màxima per a optar a un contracte d’aprenentatge s’eleva als 25 anys. Així mateix, es regula que les agències d’empreses de treball temporal puguin funcionar com agències de col·locació.
Acomiadaments més barats
La indemnització serà de 33 dies per any treballat i amb un màxim de 24 mesos, que seran 20 i un màxim de 12 mesos en cas que l’acomiadament sigui declarat procedent, per a això la reforma augmenta el marge de casos acceptables com a tals.
A més, el període de prova passa amb el nou contracte del govern de Rajoy passa a ser d’un any complet, el que en la pràctica ve a suposar que durant el primer any de treball l’acomiadament sigui, en la immensa majoria de casos, totalment lliure i gratuït. Aquest contracte el pot fer quasi qualsevol empresa a qualsevol treballador, sense límit en el nombre de contractes seguits que es pguin fer, simplement cal "canviar-li" les funcions a realitzar.
Els contractes fixos que se signin a partir d’ara tindran com indemnització 33 dies per any treballat en cas d’acomiadament improcedent i un màxim de 24 mensualitats, enfront dels 45 dies i les 42 mensualitats actuals.
Es respecten els "drets adquirits". Això significa els treballadors que fins ara tinguin un contracte de 45 dies mantindran aquesta indemnització fins a la data d’entrada en vigor de la reforma. A partir d’aquell moment, tindran una indemnització de 33 dies, és a dir, quan s’acomiadi a un treballador amb contracte ordinari signat abans de matí, la indemnització es calcularà segons dues escales: el període previ a la reforma es computarà d’acord a la indemnització de 45 dies per any i el posterior pel que fa a la nova fórmula de 33 dies per any treballat. Aquests empleats mantenen el dret a 42 mensualitats.
Tots els acomiadaments s’entendran ‘a priori’ com justificats i s’indemnitzaran amb 20 dies per any treballat; serà el treballador el que hagi d’anar al jutjat i demostrar que és improcedent per a aconseguir 33 dies per any d’indemnització. En cas d’acomiadament procedent, la indemnització serà de 20 dies, fins a un màxim de 12 mensualitats, un aspecte que no canvia. El que sí es clarifiquen són les causes per les quals l’empresari pot recórrer a aquesta fórmula. Es manté en casos de pèrdues actuals o previstes, s’afegeix un altre supòsit: La disminució persistent dels ingressos o vendes. En tot cas, s’entendrà que la disminució és persistent si es produeix durant tres trimestres consecutius. El procés seguirà sota control judicial.
A més, la reforma laboral elimina l’autorització laboral administrativa que es requeria en els acomiadaments col·lectius. És a dir, que els ERO solament els haurà d’autoritzar el jutge i ja no farà falta que ho faci també la Conselleria d’Ocupació de la CC.AA. corresponent.
A més, la reforma laboral recupera el límit a l’encadenament màxim de contractes temporals de dos anys eliminat per l’anterior Executiu. Ho fa a partir del 1 de gener de 2013, el que significa que aquest 2012 seguirà sent un any de manca en aquest sentit.
Contracte indefinit per a pymes
Creació d’un contracte indefinit de suport als emprenedors i empreses de menys de 50 treballadors: una deducció de 3.000 euros pel contracte del primer empleat menor de 30 anys. A més, aquest treballador podrà cobrar voluntàriament el 25% de la prestació d’atur, durant un any, i l’empleador es podrà deduir el 50% del total d’atur que percebia el treballador, també per un any.
Instauren una via legal per la qual l’empresari podrà robar a un jove aturat, que estigui cobrant el subsidi d’atur, part de la seva prestació. Perquè s’entengui, el que s’acaba d’aprovar, ve a ser una cosa així com si tu, ciutadà o ciutadana treballadora, jove, en atur i que actualment estas cobrant 1000 euros pel subsidi d’atur, perquè un empresari accepti contractar-te, en les condicions que ell consideri oportunes (diguem, per exemple, contracte temporal pel salari mínim de 642 euros), hauràs de renunciar al 75% de l’atur, del qual un 25% anirà per a l’estat, i un 50% per a l’empresari en forma de deduccions fiscals. El treballador seguirà cobrant el 25% restant, però perdrà tot dret adquirit referent a això, i, en essència, serà el treballador, amb el seu subsidi, qui estigui pagant la major part del cost que a l’empresari li suposa la seva contractació.
El període de prova per a aquest contracte específic per a pymes és d’un any. En aquest aspecte senyalar que anomenar aquest contracte com a indefinit és prendre’ns el pel, ja que durant el període de prova, tant l’empresa com el treballador poden rescindir unilateralment i sense preavís el contracte i sense necessitat d’al·legar causa alguna. A més, durant aquest període l’empleat/da no rebrà cap indemnització si és acomiadat.
Així mateix, el Govern ha anunciat el foment de la contractació indefinida de joves i de desocupats de llarga durada, el que es farà amb bonificacions de fins a 4.500 euros quan es contractin a treballadors d’aquests grups. En concret, es bonificarà els joves d’entre 16 i 30 anys amb fins a 3.600 euros i als desocupats de llarga durada amb fins a 4.500 euros.
Treball socials per als aturats
Els desocupats podran compaginar el cobrament de l’atur amb la prestació de serveis per a la comunitat, en coordinació amb les autonomies. Les prestacions per atur romanen sense variació, però els aturats que estiguin cobrant prestació hauran de realitzar “un treball social”, alhora que s’augmenta la inspecció de treball. Això és, per una banda obligar als aturats i aturades a realitzar treballs “voluntaris” si volen rebre la prestació que els pertoca, i, per altra banda, continuar culpabilitzant a les classes populars en comptes de perseguir el frau fiscal i l’evasió de capitals.
Converteix els aturats que estiguin cobrant el subsidi en voluntaris forçosos, i reduïxen així l’ocupació pública que pogués generar-se. En lloc d’emetre ofertes d’ocupació pública, amb els seus corresponents drets laborals associats, entre ells, els més bàsics de cotització a la seguretat social i al subsidi d’atur, obligaran als aturats a treballar, a canvi de rebre el subsidi, sense que tal treball serveixi per a cotitzar, i sense que, a més, això tingui conseqüències per a l’acumulació de temps cotitzat per al cobrament del subsidi d’atur, un subsidi que ja es cobra en aquests moments, i que deixarà a de cobrar-se una vegada s’esgoti el termini corresponent, malgrat que en aquest temps el treballador hagi desenvolupat la seva labor en aquests treballs comunitaris.
Autoritza el despenjament de les Pymes dels convenis sectorials
Prioritat del conveni d’empresa al sectorial. Es facilita a les empreses el despenjament del conveni col·lectiu. El termini màxim serà de dos anys. En la pràctica suposa que l’empresari pugui imposar les condicions de treball (horaris, durada de la jornada, salaris, etc.) al seu antull. Suposa, també, la fi de la negociació col·lectiva. Els convenis pràcticament passen a ser, en l’àmbit de les Pymes, paper mullat, o, millor dit, figures retòriques per a adornar el marc de relacions laborals vigent, però sense cap valor real. Es facilita la modificació de jornada, salari i funcions
Nou contracte de formació
Amb el nou contracte de formació els treballadors podran formar-se en les seves empreses, a l’estil dual que existeix a Alemanya. L’edat màxima per a acollir-se a aquest tipus de contracte serà de 30 anys fins que la taxa d’atur no baixi del 15%. Llavors l’edat màxima serà de 25 anys.
Sobre formació, els treballadors tindran dret a 20 hores de formació a l’any pagada per l’empresa, sempre que comptin amb un any d’antiguitat. Es crea un compte formació en el qual es recollirà la formació rebuda al llarg de la seva vida activa.
Impuls a la contractació a temps parcial
L’impuls d’un contracte a temps parcial per a, en teoria, afavorir la compatibilitat del treball assalariat amb els estudis i la vida familiar i personal. En la pràctica servirà per “arreglar” les dades de l’atur facilitant una contractació laboral precària, insuficient per una vida digna. Això comportarà la proliferació del que al món anglosaxó anomenen com a woorking poor, persones que es troben sota el llindar de la pobresa tot i tenir un treball assalariat. També es multiplicaran les persones que necessitaran dos o més treballs parcials per sobreviure.
S’autoritza la realització d’hores extraordinàries en aquest tipus de contracte.
Les ETT actuaran com agències de col·locació, en competència amb l’INEM i el SOC
Pràcticament s’equiparen les Empreses de Treball Temporal (ETT) a l’INEM i altres agències autonòmiques d’ocupació, en el que suposa una privatització encoberta del servei públic d’ocupació.
Les ETT, conegudes per ser el paradigma de la contractació ultraprecària i l’explotació laboral abusiva, seran ara qui exerceixin com agències de col·locació a gran escala, eliminant la incomoditat que per a un empresari explotador pogués suposar haver d’utilitzar l’estat com intermediador en la recerca de treballadors i treballadores, i convertint de facto l’oferta/demanda d’ocupació en un negoci, on els aturats seran tractats com a simple mercaderia a la qual poder treure un rendiment econòmic. L’oferta/demanda d’ocupació passa a ser un negoci.
Criminalització de l’absentisme
Converteix als aturats, persones malaltes amb baixa laboral, etc, en subjectes sospitosos d’estar cometent algun tipus de frau fiscal solament pel simple fet de trobar-se en tal situació laboral, i càrrega sobre ells la lluita contra la "economia submergida", tractant-los apriori com delinqüents.
S’anuncia una pròxima llei de mútues es recolliran els mecanismes per a regular la metodologia perquè aquestes entitats participin en la valoració del abstencionisme.
>>> En document adjunt teniu el Reial decret-llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral

Resum de les mesures que inclou el Reial decret-llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, extret del diari Público:
La reforma laboral, fil per randa
  • ACOMIADAMENT
La indemnització per acomiadament improcedent es redueix per als contractes indefinits de 45 a 33 dies per any treballat, amb un màxim de 24 mensualitats (ara són 42).
Els contractes fixos que actualment tinguin dret a 45 dies per any mantindran aquesta quantia fins a l’entrada en vigor de la nova norma, i a partir d’aquest dia la indemnització passarà a ésser de 33 dies. El límit per a ambdós períodes serà de 42 mensualitats.
L’absentisme laboral individual del treballador deixa d’estar vinculat al que hi hagi establert per al conjunt de la plantilla, amb la finalitat de facilitar l’acomiadament.
L’acomiadament objectiu -que permet a les empreses acomiadar a empleats per causes econòmiques, organitzatives, tècniques o de producció amb una indemnització de 20 dies per any treballat- podrà aplicar-se quan la companyia tingui una caiguda d’ingressos durant tres trimestres consecutius.
Els organismes i entitats del sector públic que no siguin viables ni es prevegi que ho puguin ser en els pròxims anys podran acollir-se a causes objectives d’acomiadament per a redimensionar plantilles.
Desapareix l’exigència d’autorització administrativa prèvia per a les regulacions d’ocupació.
Les empreses que acomiadin a més de 100 treballadors haurien d’articular un pla de recol·locació externa dissenyat per a un període mínim de sis mesos.
  • CONTRACTES
Es crea un nou contracte indefinit que podran utilitzar les pymes amb menys de 50 treballadors. Gaudirà d’una deducció de 3.000 euros per la contractació d’un primer empleat menor de 30 anys.
L’aturat podrà compatibilitzar el sou d’aquest nou contracte amb el 25% de la prestació que rep, durant un màxim d’un any.
A partir del 31 de desembre no es podran encadenar contractes temporals que superin els 24 mesos.
Es fusionen en un sol contracte indefinit l’ordinari i el de foment de l’ocupació estable, amb les condicions establertes per a aquest últim.
L’edat màxima per a accedir al contracte de formació i aprenentatge serà de 30 anys fins que la taxa d’atur baixi del 15 %.
Després d’esgotar un període de formació en una activitat, el treballador podrà utilitzar el contracte de formació i aprenentatge en altres sectors. També podrà rebre la formació en la pròpia empresa si aquesta disposa d’instal·lacions i personal docent.
Es fomenta la contractació indefinida dels joves menors de 30 anys amb bonificacions de fins a 3.600 euros, mentre que per als desocupats de llarga durada la xifra serà de fins a 4.500 euros.
  • FORMACIÓ
Tots els treballadors tindran dret a 20 hores de formació anuals pagades per l’empresa i vinculades al lloc de treball.
Es crea un compte que recopilarà tota la formació rebuda pel treballador durant la seva vida activa.
  • CONVENIS
La pròrroga màxima dels convenis col·lectius vençuts serà de dos anys, el que posa fi a la "ultraactivitat".
De no arribar a un acord, qualsevol de les parts podrà acudir a la Comissió Consultiva de convenis Col·lectius o els seus equivalent autonòmics, que nomenarà un àrbitre i resoldrà en 25 dies com a màxim.
Els convenis d’empresa tindran prioritat sobre els d’àmbit superior.
Les empreses amb dificultats podran despenjar-se dels convenis. Si no hi ha acord amb els agents socials, l’empresa podrà sol·licitar un arbitratge obligatori a través de la Comissió Consultiva de Convenis Col·lectius.
  • ALTRES
S’estreny la col·laboració amb les mútues de treball per a avaluar la incapacitat temporal dels treballadors.
Es proposa un pla especial de la Inspecció de Treball per a combatre el frau i l’economia submergida.
Els empleats que cobrin la prestació per atur podran realitzar serveis d’interès general en benefici de la comunitat, mitjançant convenis de col·laboració amb les administracions públiques.
Les empreses de treball temporal podran actuar com agències privades de col·locació per disposar d’una àmplia xarxa de sucursals distribuïdes per tot el territori i amb àmplia experiència en el mercat de treball.

Teniu un anàlisi detallat per apartats del contingut del Reial decret-llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, en el web de Laboro, recomanem la seva lectura:
Traducció de la nova reforma laboral: acomiadament totalment lliure i gratuït durant el primer any

Reial Decret-llei amb el text de la reforma laboral del PP


Us adjuntem Reial Decret-llei amb el text de la reforma laboral del PP i enllaç per llegir-lo online:
  • La reforma laboral de l’acomiadament no crea ocupació, facilita la seva destrucció:
  • Concentració a Madrid contra la reforma laboral. Ferits i detinguts per càrrega policial:
  • L’enèsima reforma laboral abarateix i facilita de nou els acomiadaments:

Vè Congrés Extraordinari de la CGT per a debatre la pròxima Vaga General Els dies 9 i 10 de març de 2012 a Toledo

Vè Congrés Extraordinari de la CGT per a debatre la pròxima Vaga General
Els dies 9 i 10 de març de 2012 a Toledo

La Confederació General del Treball (CGT), per acord de Plenària del Comitè Confederal, va convocar la celebració d’un Congrés Confederal extraordinari per als dies 9 i 10 de març de 2012 en la ciutat de Toledo.
El Congrés extraordinari tractarà sobre un únic punt de l’ordre del dia: “Anàlisi i estratègies de mobilització de cara a la convocatòria de la vaga general”.
En els pròxims dies el sindicat concretarà el calendari complet que regularà el Congrés extraordinari i que serà remès a tota l’afiliació de CGT. No obstant això l’organització sindical ja ha avançat que el termini d’admissió de les ponències de les seves afiliades i afiliats és fins a
El termini per a la presentació de ponències va acabar el dia 15 febrer. A partir d’aquesta data, un cop els llibres de ponències siguin lliurats als sindicats de la CGT, tots els sindicats que componen la Confederació General del Treball realitzaran les seves corresponents assemblees d’afiliades i afiliats per a tractar l’únic punt del que consta el Congrés extraordinari i triar a les delegacions que assistiran al mateix.
CGT ve lluitant contra les importants agressions realitzades contra la classe treballadora i sectors populars i en defensa dels serveis públics. En aquest sentit CGT reitera que segueix treballant per a contribuir a l’organització i contestació social en l’horitzó d’una nova vaga general.
SECRETARIAT PERMANENT DEL COMITÈ CONFEDERAL DE CGT

diumenge, 5 de febrer de 2012

El Berguedà Llibertari i el Bages Llibertari junts al Bllibertari.org

El mes de gener de 2004 dos companys del Berguedà vam adquirir el domini www.berguedallibertari.org i el mes de març següent el portal «Berguedà Llibertari» es posava en funcionament. La voluntat era clara, es volia mostrar: «les darreres notícies de la comarca, les diverses activitats dels col·lectius i grups llibertaris del Berguedà, les lluites d’aquí i de la resta del món» i oferir tot un seguit de recursos al usuaris: correus electrònics, allotjar el web dels diferents col·lectius, accedir al fòrum, etc. De seguida al portal es van allotjar el Centre d’Estudis Josep Ester Borràs, l’Ateneu Columna Terra i Llibertat i el pèsol negre entre altres projectes.

El «Berguedà Llibertari» ha estat un referent comunicatiu al llarg d’aquests vuit anys, sent una font de referència en moments complicats i concrets com durant els abusos d’autoritat de novembre de 2004 comesos pels mossos d’esquadra als carrers de Berga, durant els lamentables fets de Patum de 2005 en que van matar el nostre company Pep Isanta mentre els mossos negaven la seva ajuda i nosaltres mostràvem les nostres incoherències, durant la lluita contra l’ordenança de civisme o fent seguiment de presos com el Roberto Catrino que en pau descansi.
El «Berguedà Llibertari» va néixer sent un portal gestionat amb el sistema php-nuke i el maig de 2006 va passar a ser gestionat amb wordpress fins a l’actualitat. El portal ha estat gestionat per l’Ateneu Columna Terra i Llibertat (ateneu anarquista de Berga) i ha estat i és un petit però ferm punt de referència informativa pel que fa a temàtiques socials de la comarca.
Des de que el «Berguedà Llibertari» es gestionat amb wordpress hem publicat prop de vuit-centes notícies, s’han fet uns cinc-cents comentaris i s’han impulsat multiples campanyes. Des del 2006 hem tingut prop de 60.000 visites i 32.000 usuaris, dels quals més de la meitat no són els habituals. Ens movem en una mitjana que oscil·la la cinquantena de visitants diaris que s’estan una mitjana de dos minuts i mig al nostre web, són visitants de diversos països, tot i que el gruix són d’aquí, és clar. Hi ha hagut moments en que els visitants o lectors han arribat a ser entre cent i dos cents diaris i fins i tot en un parell d’ocasions a superat els sis-cents, però això només quan l’actualitat social ens assenyalava (Patum 2005, casos de civisme, maquis, atacs de membres de la CUP a una casa okupada, etc.). Com anècota destacar la multa —del tot irregular— al llavors gestor del portal per publicar una crítica als Mossos d’Esquadra (un judici peculiar que en alguna altra ocasió caldrà explicar).
Des de l’any 2009 a l’any 2010 fa funcionar el «Bages Llibertari» gestionat per persones de la capital del Bages a wordpress.com i després a entodaspartes.org. La iniciativa anava en la línia del Berguedà Llibertari però al Bages.
Ara, Berguedà i Bages llibertaris s’uneixen o millor dit es coordinen al Bllibertari.org. El «B Llibertari» és un portal web de l’Alt Llobregat i Cardener (Berguedà i Bages) que ofereix informació i recursos socials i anarquistes de caràcter local i d’arreu del món. Aquest projecte se suma als projectes informatius antiautoritaris d’ambdues comarques com ara el pèsol negre(publicació periòdica en paper). I Ràdio Bala pel que fa a Manresa. Amb la participació de diverses persones de les dues comarques s’inicia una nova etapa comunicativa que promet ser molt fèrtil i interessant. Salut i anarquia!