dimecres, 4 de juliol de 2012

El Bages, líder... en prestació social

La renda per habitant a la nostra comarca és de 16.900 euros, mentre que la mitjana catalana és de 17.400. El Bages se situa al capdavant de Catalunya quant a prestacions socials (24,7% sobre el total) i és una de les de la cua quan a excedent brut d'explotació (18,5%)

Una oficina de Treball de la Generalitat. Foto: Arxiu ND
Segons l'Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), la renda familiar al Bages, elaborada amb la nova base comptable 2008, és la novena més baixa de tot Catalunya. La renda per habitant al Bages és de 16.900 euros, 100 euros superior a l'any passat, i 500 euros per sota de la mitjana catalana, que és de 17.400 euros. La comarca amb menys nivell de renda, amb 15.800 euros, és l'Anoia. El rànquing negatiu el segueixen el Baix Llobregat, amb 16.000 euros, i el Vallès Oriental, amb uns 16.200, una mica per sota d'Osona que també marca aquesta xifra.

La Val d'Aran continua sent la comarca amb més renda per habitant de Catalunya, amb 20.300 euros per habitant, i supera en un 16,2% la mitjana catalana. La segueixen el Pallars Jussà amb 19.300 euros, i el Ripollès amb 19.100 euros, totes dues amb una renda un 10% per sobre de la mitjana.

En general, l'any 2009 es detecta que els ingressos procedents de prestacions socials guanyen pes en la renda familiar de Catalunya en detriment tant dels procedents de la remuneració d'assalariats com de les rendes procedents de les activitats professionals i empresarials (excedent brut d'explotació). Al Bages, aquesta tendència és on més es nota, ja que les prestacions socials representen un 24,7% del total de la renda, quan a Catalunya només és del 18,1%. Pel que fa als salaris, el percentatge a la comarca és més baix que a la resta de Catalunya, 2,5 punts (56,9% per 59,3%). El que és més baix al Bages és l'excedent brut d'explotació (activitat empresarial), que representa un 18,5% del total, quan a la mitjana del país és del 22,6%.

També cal dir que aquestes dades, a hores d'ara, segurament són encara més negatives, ja que en els últims anys la crisi s'ha accentuat amb virulència.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada